Wanneer je deze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen. Freshlabelz respecteert je privacy en zorgt ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Freshlabelz voldoet aan de meldingsverplichting van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB).

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je je bij ons inschrijft, worden je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, dus wanneer je een bestelling bij ons doet of wanneer je je gegevens aanpast.

Freshlabelz verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je invult tijdens het bestel- of registratieproces:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer
De identiteitsgegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en zo snel mogelijk bij je te bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met je pakket.

Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze (IDEAL, Paypal of achteraf betalen). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens

Bij verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van je navigatie op onze website. Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site kunnen verbeteren. * Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van je surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Freshlabelz je gegevens verzamelt. Freshlabelz heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van je gegevens.

Identiteitsgegevens verwerkt Freshlabelz voor administratieve doeleinden, zoals:

  • Het verwerken van je bestelling (administratief)
  • De bezorging van je bestelling op het door jou gekozen afleveradres (administratief)
Betalingsgegevens verwerkt Freshlabelz voor administratieve doeleinden, namelijk:
De betaling van je bestelling

Verkeersgegevens verwerkt Freshlabelz voor communicatieve doeleinden, zoals:
Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Doorlinken via onze website

De website van Freshlabelz kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Freshlabelz vallen. Freshlabelz is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Freshlabelz met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina's

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens

De gegevens die Freshlabelz verwerkt, worden verkregen van bezoekers en klanten.

Verstrekking van gegevens

Freshlabelz verstrekt je gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens louter voor administratieve doeleinden verwerken.

Hiernaast verstrekt Freshlabelz je gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacy policy omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze marketingafdeling te richten met het verzoek om je mede te delen of onze organisatie je gegevens verwerkt. De afdeling Marketing zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan je doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt. Je hebt tevens het recht, door middel van een tot de afdeling Marketing gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Freshlabelz verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Je hebt het recht op inzage dan wel correctie van de door jou opgegeven persoonsgegevens. Freshlabelz kan tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.